Financieel

Wat zijn ETF’s?

Een ETF is een replica van een beursindex: in het eenvoudigste geval neemt een fondsmaatschappij uw geld en dat van andere beleggers en koopt alle effecten die in de index zijn opgenomen. De meeste zijn aandelen of obligaties. Laten we als voorbeeld de Nederlandse aandelenindex AEX nemen: Deze index laat zien hoeveel de 40 grootste […]

Erfenis zonder testament – ​​de wettelijke erfopvolging

Als de erflater geen testament of erfovereenkomst heeft opgesteld om de erfopvolging te verduidelijken, bepaalt de wettelijke erfopvolging wie er recht heeft op wat in de erfenis. De rechtsopvolging is in de wet geregeld. Wettelijke erfgenamen zijn uitsluitend naaste verwanten van de overledene. Dit omvat zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, broers en zussen, evenals grootouders, […]

Schuiven naar boven