Wat is Business Intelligence (BI)?

Business

Business Intelligence (BI) is een technologiegedreven proces voor het analyseren van gegevens en het presenteren van bruikbare informatie die leidinggevenden, managers en andere eindgebruikers helpt om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

BI omvat een breed scala aan tools, applicaties en methoden waarmee bedrijven gegevens uit interne systemen en externe bronnen kunnen verzamelen, deze voor analyse kunnen voorbereiden, query’s kunnen ontwikkelen en uitvoeren, rapporten, dashboards en gegevensvisualisaties kunnen maken om de analyseresultaten zowel te toegankelijk zijn voor zowel de beslissers in bedrijven als voor de operationele medewerkers.

De term werd voor het eerst gebruikt in het artikel “A Business Intelligence System” van Hans Peter Luhn, gepubliceerd in 1958 – het werd toen opgericht en bedacht door de Gartner Group in het begin van de jaren negentig.

Business intelligence ontwikkelde zich toen aanvankelijk relatief onafhankelijk van “datawarehousing”, “enterprise content management” en “kennisbeheer”. Business intelligence-systemen worden in Duitstalige landen vooral begrepen als analytische informatiesystemen. Ondertussen hebben datawarehousing- en business intelligence-systemen een enorme groei doorgemaakt, is het belang voor informatiebeheer toegenomen en zijn er paradigmaverschuivingen en -uitbreidingen geweest.

Waarom is business intelligence belangrijk?

Oorspronkelijk werden BI-tools voornamelijk gebruikt door data-analisten en andere IT-professionals die analyses uitvoerden en queryresultaten rapporteerden voor zakelijke gebruikers. Klassieke toepassingsgebieden zijn vooral de corporate gebieden van finance en controlling. Steeds vaker maken leidinggevenden en medewerkers echter zelf gebruik van BI-platforms, mede door de ontwikkeling van selfservice BI- en dataverzamelingstools en dashboards.

Om de steeds grotere hoeveelheden gegevens onder de knie te krijgen, zijn de afgelopen jaren IT-ondersteunde business intelligence-systemen in bedrijven ingeburgerd.

Vooral in verband met Big Data wordt de analytische component steeds belangrijker. Daarnaast is er een paradigmaverschuiving, van het automatische systeem voor het verspreiden van informatie naar de verschillende afdelingen van industriële, wetenschappelijke en overheidsorganisaties naar het meten van bedrijfsprestaties.

Wat zijn de voordelen van een business intelligence-systeem?

Een belangrijk voordeel is dat alle relevante informatie centraal op één plek wordt opgeslagen. Op deze manier krijgen beslissers een compleet overzicht van hun verantwoordelijkheidsgebied of – op het hoogste aggregatieniveau – van het hele bedrijf. Business intelligence-systemen ondersteunen niet alleen de operationele bedrijfsvoering, maar ook strategische planning en bedrijfsmanagement.

Presentatie van de evaluatie

Niet elke bedrijfssoftware is in staat om data beslissingsgericht te presenteren. Een business intelligence-systeem condenseert complexe informatie uit verschillende bronnen en haalt alles uit de kast op het gebied van graphics. Belangrijke kengetallen en overzichten verschijnen bijvoorbeeld als snelheidsmeters, grafieken of verkeerslichten in goed gesorteerde business cockpits.

Ondersteun zakelijke beslissingen met kengetallen

In de dagelijkse praktijk zijn er veel situaties die snelle beslissingen vereisen. Een business intelligence-systeem bevat talloze data waaruit relevante informatie in een paar simpele stappen kan worden gefilterd – zonder de ondersteuning van de IT-afdeling of externe dienstverleners. De zeer gecondenseerde kerncijfers ondersteunen controlerende en dus zakelijke beslissingen.

Automatisering van rapporten

Routinematige activiteiten belasten medewerkers ook bij het controleren. Met behulp van een business intelligence systeem kunnen standaardprocessen – bijvoorbeeld periodieke rapportages – grotendeels geautomatiseerd worden. Hierdoor blijft er meer tijd over voor gedetailleerde analyses, controle en strategische planning.

Verlaagt rapportagekosten

Hoe belangrijk controle ook is, het mag geen doel op zich zijn. Net als in andere delen van het bedrijf, rijst ook hier de kwestie van de winstgevendheid. De meeste kosten worden veroorzaakt door een hoge mate van handmatige inspanning of starre rapportagestructuren. Met automatische processen, onafhankelijke actualisering van evaluaties en flexibele structuren verlaagt business intelligence de rapportagekosten.

Identificeer verkoop- en winstkansen

Een business intelligence consultant creërt ruimte voor markt-, klant- of risicoanalyses. De bredere informatiebasis maakt het mogelijk marktkansen te herkennen, klanten gerichter te bedienen of vermijdbare risico’s te vermijden. Aspecten die allemaal een positief effect hebben op de omzet- en winstontwikkeling.

Flexibel aanpasbaar

Ze kunnen eenvoudig worden aangepast aan verschillende vereisten, bijvoorbeeld om de informatiebehoeften en autorisaties van verschillende afdelingen te dekken.

Gebruiksvriendelijk

Business intelligence-systemen zijn speciaal ontworpen voor de analyse van complexe databases. Cijfers zijn eenvoudig te volgen, nieuwe evaluaties kunnen moeiteloos worden opgebouwd. Dit bevordert de controlerende cultuur in het bedrijf en voorkomt “onderbuikbeslissingen”.

Gebruiksvriendelijk

Om vertrouwd te raken met de rapportage van een ERP-systeem zijn vaak meerdere dagen durende trainingen nodig. Dankzij duidelijke structuren en efficiënte processen wordt de inspanning met een business intelligence systeem teruggebracht tot enkele uren.

Wat is Business Intelligence (BI)?
Schuiven naar boven