Wat is een warmtepomp?

Warmtepomp

Met behulp van een warmtepomp voor thuis wordt de omgevingswarmte uit de grond, het grondwater of de lucht benut. De warmte wordt onttrokken aan de omgeving en met behulp van een koelcircuit op een hoger temperatuurniveau gebracht. Het koelcircuit in de warmtepomp wordt bediend met een elektrisch aangedreven compressor. Dit betekent dat gebouwen verwarmd kunnen worden en warm water kan worden bereid met warmtepompen.

Voorwaarde voor een efficiënt gebruik van warmtepompen is een zeer goede thermische isolatie van het gebouw en een lagetemperatuur-warmteafgiftesysteem, zoals vloerverwarming of wandverwarming, met aanvoertemperaturen onder 35°C.

Aanvullende informatie: Warmtepompen zijn in principe ook geschikt voor hogere aanvoertemperaturen, maar het rendement van de warmtepomp neemt af bij verhoging van de aanvoertemperatuur.

Hoe het werkt eenvoudig uitgelegd

In de warmtepomp circuleert een koudemiddel, dat warmte onttrekt aan een warmtebron (bijvoorbeeld grond, lucht of grondwater) en daarbij verdampt. Het dampvormige koelmiddel wordt gecomprimeerd in een compressor die wordt aangedreven door elektriciteit. Hierdoor stijgt de temperatuur zodanig dat de warmte via een warmtewisselaar wordt overgedragen aan het verwarmingssysteem. Het koudemiddel wordt door de warmteafvoer weer vloeibaar, zet via een expansieventiel uit naar een lagere druk en de cyclus begint opnieuw. Een warmtepomp werkt dus als een omgekeerde koelkast.

Soorten warmtepompen

De warmtebron die wordt gebruikt om de warmte-energie te verkrijgen, bepaalt het type warmtepomp. Er wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen grond-, lucht- en grondwaterwarmtepompen. In het algemeen geldt: hoe hoger de temperatuur van de warmtebron, hoe beter de jaarlijkse prestatiefactor en hoe lager de energiekosten.

Geothermische warmtepomp

De aardwarmtepomp haalt warmte uit de grond. Bij de aardwarmtepomp wordt onderscheid gemaakt tussen brinewarmtepompen, oppervlaktecollectoren en aardwarmtesondes.

Lucht warmtepomp

De luchtwarmtepomp gebruikt de buitenlucht als warmtebron. Bij de luchtwarmtepomp zijn er een aantal aandachtspunten en belangrijke aanbevelingen voor de werking van een dergelijke warmtepomp.

Grondwater warmtepomp

De grondwaterpomp haalt de warmte uit het grondwater. Ook bij de grondwaterwarmtepomp moeten voor de installatie belangrijke punten in acht worden genomen.

Wat is een warmtepomp?
Schuiven naar boven