Wat is outplacement?

Outplacement

Met outplacement ondersteunen bedrijven ontslagen werknemers bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Lees over de voordelen. Outplacement werd voor het eerst toegepast in de Verenigde Staten in loopbaanbegeleiding voor terugkerende soldaten. Counselingcentra van het Amerikaanse leger zijn ontworpen om repatrianten naar een civiele baan te begeleiden.

De definitie

Outplacement of extern uitzenden is een dienst om vertrekkende medewerkers te helpen bij hun professionele heroriëntatie. Het doel is een nieuwe baan of het opstarten van een bedrijf, daarom kan dit advies ook wel een nieuwe plaatsing worden genoemd. Outplacement verhoogt ook de aantrekkelijkheid van de werkgever, aangezien dit een bijkomende dienst is. De werkgever heeft echter niet alleen werk, maar ook het voordeel dat eventuele juridische geschillen met ontslagen werknemers kunnen worden vermeden doordat zij snel een nieuwe baan kunnen vinden. Op deze manier kunnen ontslagproblemen worden voorkomen. Hierdoor voelen werknemers zich meer gewaardeerd door hun werkgever en zijn ze minder bang om ontslagen te worden, omdat ook de overige werknemers worden getroffen door ontslagen. Werkgevers bieden ook outplacementadviezen aan om hogere ontslagvergoedingen te vermijden of om de resterende looptijd van contracten te verkorten.

Hoe werkt het?

  1. Inventarisatie: analyse en beoordeling van loopbaanperspectieven
  2. Bepaal het kwalificatieprofiel met professionele en persoonlijke kwalificaties en de behoefte aan bijscholing
  3. Ontwerp een sollicitatiestrategie, interviewtraining
  4. Optimalisatie van sollicitatiedocumenten, actieve sollicitaties, beoordeling en selectie van vacatures
  5. Akkoord van de nieuwe arbeidsovereenkomst

In de eerste stap moet, naast de analyse van het kwalificatiepotentieel, het verlies van de baan worden verwerkt. Om toekomstperspectief te creëren, worden met de ontslagen medewerker persoonlijke doelen gesteld en worden kansen in kaart gebracht. Als er behoefte is aan verdere training, kunnen de consultants trainingsaanbieders aanbevelen met bijbehorende trainingsaanbiedingen.

Aanvraagstrategie derde stap: In deze fase wordt een breed scala aan maatregelen genomen om het sollicitatieproces optimaal voor te bereiden. Bij zogenaamde sollicitatietrainingen zouden mensen ondersteund moeten worden wiens eigen sollicitatiegesprekken al vele jaren geleden zijn. In een dergelijke training kunnen communicatiestrategieën en het eigen uiterlijk worden geoefend. De adviseur kan u ook ondersteunen bij het schrijven van cv’s. Adviseurs kunnen hun klanten ook vertrouwd maken met alternatieven voor traditionele applicaties, zoals platforms en job exchanges zoals Stepstone of Xing. De ondersteuning omvat ook de voorbereiding op eventuele salarisgesprekken.

Gedurende het hele proces geeft de counselor feedback en ondersteuning aan de cliënt. Het is ook mogelijk dat de outplacementconsulent aanwezig is bij het ontslaggesprek.

Outplacementadvies

Bij individuele begeleiding kan het traject tussen de drie en twaalf maanden duren en eindigt het meestal met het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Een ander doel kan ook het opstarten van een bedrijf zijn. De begeleiding dient te worden hervat als het nieuwe dienstverband voor het einde van de proeftijd wordt beëindigd.

Het consult kan ook in groepsverband of virtueel plaatsvinden. Afhankelijk van het budget van de werkgever wordt vaker groepsbegeleiding aangeboden aan werknemers en individuele begeleiding aan leidinggevenden. De kosten van het consult bedragen ongeveer 25 procent van je jaarinkomen, dus de totale vergoeding kan al snel 15.000 tot 40.000 euro per consult zijn.

Bij outplacement wordt onderscheid gemaakt tussen uur- en maandprogramma’s. Gedurende de afgesproken periode staat de adviseur aan de zijde van de opdrachtgever. Er zijn ook individuele consulten die niet tijdgebonden zijn en eindigen wanneer je in je nieuwe baan begint.

Outplacementconsulenten kunnen voormalige leidinggevenden of HR-specialisten zijn. Ook coaches, trainers, pedagogen en adviseurs met een psychologische of pedagogische opleiding zijn geschikt. Maar let op: net als de coachingstermijn is de outplacementtermijn niet beschermd. Iedereen kan dit bieden, ongeacht (gecertificeerde of geteste) opleiding. Daarom moet de selectie van de adviseur zorgvuldig gebeuren.

Het bedrijf werkt vaak al samen met vaste outplacementpartners. Het kan echter ook zo zijn dat de ontslagen persoon een budget beschikbaar heeft voor de begeleiding en dat moet gebruiken om een ​​eigen adviesbureau te vinden. Voor zelfbetalers bieden de adviesbureaus ook “loopbaanadvies” aan dat onafhankelijk is van de werkgever. In tijden van Corona kunnen outplacement begeleiding eenvoudig virtueel worden uitgevoerd en vanuit huis worden uitgevoerd.

Wat is outplacement?
Schuiven naar boven